Modele promocji zdrowia

Do tej Pory opracowano Trzy MODELE Edukacji zdrowotne,, których skuteczność i przydatność w la realizacji idei Promocji Zdrowia jest rożna. Za Akt instytucjonalizacji Promocji Zdrowia uznaje się kartę ottawską (Charte d`Ottawa) uchwaloną w 1986 Roku [1], definiującą promocję Zdrowia jako “proces un ludziom kontrolę nad noclegiem zdrowiem oraz jego poprawę przez podejmowanie wyborów i decyzji sprzyjających Zdrowiu, potrzeb kształtowanie je kompetencji ne rozwiązywania problemów zdrowotnych oraz Zwiększanie potencjału Zdrowia “. Wraz poprawą poziomu życia, korzystniejszymi warunkami Społeczno-ekonomicznymi populacji na łazience Świecie zmieniają się Wskaźniki zdrowotne. Zwiększa się dłule ć życia i Poprawia jego Jakość, rozww Promocji, profilaktyki Zdrowia (szczepienia, Badania profilaktyczne, Poprawa Higieny życia) sprzyja wczesnemu wykrywaniu i diagnozowaniu Chorób, co przekłada się na zmniejszenie umieralności ogólnej i na poszczególne choroby. Działania przedmiotowego państwowych z zakresu Ochrony Zdrowia mają zdefiniowane cele zdrowotne, ne la realizacji których dążą poprzez np. wprowadzanie Regulacji prawnych (Zakaz palenia w miejscach publicznych), Przeprowadzanie programów profilaktycznych, akcji prozdrowotnych, Edukacji szkolnej itp. Działania te wpływają na podniesienie świadomości je zainteresowania ludzi noclegiem zdrowiem je potrzebą DH o nie, co Poprawia ogólny Stan zdrowotności populacji. Profilaktyka Dzieli się na kilka rodzajów w zależności OD momentu podjęcia działań zapobiegawczych Przeciwko danej chorobie i Tak wyróżnia się [WG R. Beaglehole, R. Bonita, T. Kjellstrom.

Podstawy épidéiologii. Szkoła Zdrowia publicznego Instytut Medycy pracy im. Prof. J. Nofera. Łódź 2002]: Koncepcja Zdrowia, jego Ochrony, profilaktyki i Promocji powstała stosunkowo niedawno, un swoje początki datuje na Lata 70 XX wraz z rozwojem w Kanadzie ruchu nowego Zdrowia publicznego. W 1974 r. opublikowany został raport «Nowe Perspektywy dla Zdrowia kanadyjczyków», autorstwa ministra Zdrowia Kanady Marca lalonde`a, w którym przedstawiono pierwszą na Świecie narodową strategię Polityki medycyny wykorzystującej koncepcję Promocji Zdrowia. OD 1977 r.

do Rozwoju Promocji Zdrowia istotnie przyczynia się światowa Organizacja Zdrowia (OMS), która opracowała Dokument “zdrowie dla wszystkich w 2000 Roku”, przyjęty przez wszystkie kraje członkowskie qui, un jego Celem było osiągnięcie w 2000 r.

About the author: PresentacionNueva